1
1 კარიანი ვიტრინა
(500x1986x444)
2
კომოდი სარკით
(1848x852x468)
3
TV
(1648X596X468)
4
მაგიდა მექანიზმით
(1800X745X900)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
VOGA
მთლიანი ღირებულება
2 415.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
1 კარიანი ვიტრინა
(500x1986x444)
ფასი
475
რაოდენობა
2
კომოდი სარკით
(1848x852x468)
ფასი
1085
რაოდენობა
3
TV
(1648X596X468)
ფასი
410
რაოდენობა
4
მაგიდა მექანიზმით
(1800X745X900)
ფასი
445
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი