2023 წლის გათამაშებაში მონაწილეობის პირობები

გათაშებაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა არანაკლებ 1000 ლარის ღირებულების პრ...